1477492775-mztxninvifk0lfd90hxd3fl8hky2dycsoge.jpg""

1477492775-mztxninvifk0lfd90hxd3fl8hky2dycsoge.jpg""

Powitanie

Witamy na stronie Kościoła Jezusa Chrystusa w Warszawie.

Postaramy się w kilku słowach przedstawić w co wierzymy, ale aby w pełni prześledzić życie i działalność naszej społeczności zapraszamy do działu ewangelia w pigułce, świadectwa oraz dołączyć do facebooka. Na stronie „nauczania” można dowiedzieć się o chrzcie wodnym, chrzcie Duchem Świętym oraz wysłuchać różnych biblijnych nauczań. Jeśli szukasz żywego działania Boga zapraszamy na niedzielne nabożeństwo o 11:00.

Jesteśmy Kościołem, który pragnie objawić światu Bożą miłość, której można doświadczyć w osobie Jezusa Chrystusa.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. Ewangelia Jana 3:16

Uznajemy w pełni autorytet Pisma Świętego jako natchnionego Słowa Boga do ludzi. Jest ono fundamentem, na którym budujemy zwycięskie życie w Chrystusie.

Na nabożeństwach z głębi serca oddajemy chwałę Panu Jezusowi w uwielbieniu. Jesteśmy też budowani głoszonym Słowem Bożym. Bóg objawia się w mocy i darach Ducha Świętego. Dzielimy się świadectwami tego, jak wielkich rzeczy Bóg dokonuje w naszym życiu. Modlimy się o każdego, kto potrzebuje pomocy lub uzdrowienia.

Wierzymy, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie odnowić z nim osobistą relację utraconą przez grzech. Jednak nie można tego osiągnąć poprzez własne starania. Pismo Święte mówi:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków aby się nikt nie chlubił”. List do Efezjan 2:8

Biblijną drogą do zbawienia jest przyjęcie do serca Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, ponieważ tylko On zmarł zamiast nas aby stać się doskonałą ofiarą za grzechy człowieka.


"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” List do Rzymian 10:9

Wierzymy również, że chrzest wodny jest świadomym aktem potwierdzającym pragnienie pójścia za Jezusem, a chrzest Duchem Świętym jest źródłem Bożej mocy do zwycięskiego życia z Chrystusem oraz objawiania Go światu.

Pragniemy, aby ta dobra nowina dotarła do każdego człowieka na świecie.

Kościół prowadzi oficjalną działalność na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 38, poz. 374)

Harmonogram spotkań

Nabożenstwa
Niedziela godz. 11:00

Uwielbienie i modlitwa
Wtorki godz. 18:30

Kościół dziecięcy
W co drugą sobotę, godz. 11:00,
szczegóły w Aktualnościach

Młodzież
W co drugą sobotę, godz. 18:00, dokładne daty w kalendarzu google oraz tutaj

Miejsce spotkań

ul. Sienna 82 (parter)

Wsparcie

Jeśli chcesz wesprzeć Kościół lub konkretne służby możesz dokonać przelewu na konto bankowe:

Kościół Jezusa Chrystusa w Warszawie
Bank Millenium
66 1160 2202 0000 0001 7832 3349

Bądź na bieżąco

Dołącz do nas na
www.facebook.com/KJCHWarszawa

Wszystko o ewangelii, która zmienia życie
Portal ewangelizacyjny.

Poznaj biblijne zasady zarządzania finansami,
budowania życia zawodowego z Bogiem.
Poznaj historie ludzi, którzy doświadczają
owoców bycia uczniem w miejscach pracy
i biznesie. Biznes po chrześcijańsku.

Wydarzenia i bieżące informacje w Aktualnościach

Plan czytania Biblii w niecały rok Pobierz.

Zapraszamy do działu świadectw. Dzielimy się
tym jak doświadczyliśmy żywego Boga.

Biblia - księga wypełniających się
Bożych proroctw: mesjańskich i innych
- to artykuł dla wnikliwych. Nauczania.

Kalendarz

Odnośniki

Strona Kościoła "Nowe Pokolenie" w Będzinie
Strona Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie
Żydzi Mesjańscy