1477492775-mztxninvifk0lfd90hxd3fl8hky2dycsoge.jpg""

1477492775-mztxninvifk0lfd90hxd3fl8hky2dycsoge.jpg""

Ewangelia w pigułce

„Życie wieczne w Chrystusie” – video

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” Ewangelia Jana 3:16

CZY WIESZ, ŻE:

Bóg stworzył Cię już w łonie matki i jako kochający Ojciec jest bardzo zainteresowany Twoim życiem?

Kiedy Bóg powołał do życia Adama i Ewę, umieścił ich we wspaniałym ogrodzie Eden i poddał ziemię oraz wszystko, co na niej jest, pod ich panowanie. Rozmawiał z nimi i odwiedzał na ziemi. Stwarzając ich na swój obraz i podobieństwo obdarował, ich pełnym zdrowiem, obfitością i życiem wiecznym.

Jednak człowiek uległ pokusie pójścia własną drogą, przed którą Bóg go ostrzegał. Za podszeptem szatana uniezależnił się od swojego Stwórcy odrzucając posłuszeństwo i wiarę w Boże Słowa, uznając propozycję i drogę szatana za atrakcyjniejszą . Popełniając ten pierwszy grzech, zerwał swoją relację z Bogiem, gdyż jedynie grzech może oddzielić człowieka od Niego. W ten sposób przyniósł śmierć na samego siebie. Od tej pory każdy potomek Adama ma grzeszną naturę i tendencję do chodzenia swoimi drogami, bez poddania Bogu, wybierania zła, co trwale oddziela go od relacji z własnym Stwórcą.

Biblia pokazuje jak na przestrzeni wieków Bóg objawiał swoją miłość do ludzi, przebaczając im ich złe uczynki i nieposłuszeństwo, oraz dając szansę odnowienia przymierza z Nim. Jednakże grzech ma taką moc nad życiem człowieka, że nie było takiej osoby, której udałoby się przed nim ustrzec:

„Jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego.” Rzym. 3:10

I CO TERAZ:

I właśnie wtedy Bóg z miłości do Ciebie i do mnie dał kolejną, tym razem doskonałą szansę na to, aby powrócić do bezpośredniej relacji z Nim, czerpać z Jego pełni i obfitości, aby uwolnić się z niewoli grzechu i choroby, aby odnaleźć Boży plan dla naszego życia oraz ABY ŻYĆ ŻYCIEM WIECZNYM !

„Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny” Jan 3:16

Ponad dwa tysiące lat temu Bóg sam zapłacił najwyższą cenę za nasze życie, swego umiłowanego Syna – JEZUSA, który zamiast nas umarł za każdy grzech i stał się okupem za nasze życie. Jezus umarł zamiast Ciebie i mnie aby uratować nam życie, wyrwać z ciemności, uwolnić z nałogów i przywrócić nas Bogu.

„On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, a Jego ranami jesteśmy uleczeni.” Izaj. 53:5-6

Śmierć Jezusa jest początkiem wielkiego Bożego zwycięstwa, ponieważ JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!! JEST DZIŚ ŻYWY. Krew, którą przelał za nas niszczy dzieła diabła, oczyszcza nas z grzechu, choroby i przekleństwa.

Niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej jesteś bądź pewny, że jeśli odpowiesz na tę ofiarę i otworzysz swoje serce przed Jezusem, już nigdy nie będziesz sam. Jeśli poprosisz go o przebaczenie i oddasz mu swoje życie, pojednasz się z Bogiem i będziesz zbawiony. Pójście za Jezusem jest jedyną na mapie Wszechświata drogą prowadzącą do Królestwa Bożego. Jezus powiedział:

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Jan 14:6

Dzięki łasce, którą Bóg okazuje Ci dzięki Jezusowi, możesz na tę drogę wejść już dziś, podejmując decyzję w sercu, gdyż Bóg nie ma względu na osobę, lecz patrzy w serce. Bóg pragnie Ci przebaczyć i nie chce abyś robił dla Niego coś szczególnego, aby móc stać się dzieckiem Bożym. On chce tylko Ciebie takiego jakim jesteś teraz i Twojej miłości. Apostoł Paweł napisał:

„Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych zbawiony będziesz.” Rzym. 10:9

BÓG ZAWSZE SŁYSZY CIĘ:

Pomódl się więc teraz, gdziekolwiek jesteś, szczerą, z głębi Twojego serca płynącą modlitwą, aby Bóg zmienił Twoje życie i objawił Ci swoją bezgraniczną miłość:

„Panie Jezu, wyznaję, że jestem grzesznikiem, dziękuję Ci za to, że umarłeś zamiast mnie. Proszę Cię abyś przebaczył mi wszystkie grzechy. Przyjmuję Cię do serca jako swojego Pana i Zbawiciela i proszę abyś od dziś prowadził mnie swoją drogą, Amen”

NA ZAWSZE Z JEZUSEM:

Aby nowe życie, które zacząłeś z Jezusem rozwijało się, nawiąż bezpośrednią relację z Jezusem przychodząc do Niego w modlitwach gdziekolwiek jesteś. Możesz rozmawiać z Nim jak z Ojcem. On zna Twoje serce. Czytaj codziennie Biblię począwszy od Nowego Testament, aby Go poznać. Nie pozostawaj też bez społeczności z innymi chrześcijanami, z którymi możesz uwielbiać Boga, budować swoją wiarę, słuchać świadectw i doświadczać Jego żywego działania, jak również, poznawać Jego Słowo i wspólnie się modlić.

Harmonogram spotkań

Nabożenstwa
Niedziela godz. 11:00

Uwielbienie i modlitwa
Wtorki godz. 18:30

Kościół dziecięcy
W co drugą sobotę, godz. 11:00,
szczegóły w Aktualnościach

Młodzież
W co drugą sobotę, godz. 18:00, dokładne daty w kalendarzu google oraz tutaj

Miejsce spotkań

ul. Sienna 82 (parter)

Wsparcie

Jeśli chcesz wesprzeć Kościół lub konkretne służby możesz dokonać przelewu na konto bankowe:

Kościół Jezusa Chrystusa w Warszawie
Bank Millenium
66 1160 2202 0000 0001 7832 3349

Bądź na bieżąco

Dołącz do nas na
www.facebook.com/KJCHWarszawa

Wszystko o ewangelii, która zmienia życie
Portal ewangelizacyjny.

Poznaj biblijne zasady zarządzania finansami,
budowania życia zawodowego z Bogiem.
Poznaj historie ludzi, którzy doświadczają
owoców bycia uczniem w miejscach pracy
i biznesie. Biznes po chrześcijańsku.

Wydarzenia i bieżące informacje w Aktualnościach

Plan czytania Biblii w niecały rok Pobierz.

Zapraszamy do działu świadectw. Dzielimy się
tym jak doświadczyliśmy żywego Boga.

Biblia - księga wypełniających się
Bożych proroctw: mesjańskich i innych
- to artykuł dla wnikliwych. Nauczania.

Kalendarz

Odnośniki

Strona Kościoła "Nowe Pokolenie" w Będzinie
Strona Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie
Żydzi Mesjańscy