top of page

Ewangelia to

Dobra Nowina 

dla każdego

Ewangelia

to 

Dobra Nowina

dla każdego

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny”

Ewangelia Jana 3:16

CZY WIESZ, ŻE:

Bóg stworzył Cię już w łonie matki i jako kochający Ojciec jest bardzo zainteresowany Twoim życiem.

Kiedy Bóg powołał do życia Adama i Ewę, umieścił ich we wspaniałym ogrodzie Eden i poddał ziemię oraz wszystko, co na niej jest, pod ich panowanie. Rozmawiał z nimi i odwiedzał na ziemi. Stwarzając ich na swój obraz i podobieństwo, obdarował ich pełnym zdrowiem, obfitością i życiem wiecznym.

Jednak człowiek uległ pokusie pójścia własną drogą, przed którą Bóg go ostrzegał. Za podszeptem szatana uniezależnił się od swojego Stwórcy odrzucając posłuszeństwo i wiarę w Boże Słowa, uznając propozycję i drogę szatana za atrakcyjniejszą . Popełniając ten pierwszy grzech, zerwał swoją relację z Bogiem, gdyż jedynie grzech może oddzielić człowieka od Niego. W ten sposób przyniósł śmierć na samego siebie. Od tej pory każdy potomek Adama ma grzeszną naturę i tendencję do chodzenia swoimi drogami, bez poddania Bogu, wybierania zła, co trwale oddziela go od relacji z własnym Stwórcą.

Biblia pokazuje jak na przestrzeni wieków Bóg objawiał swoją miłość do ludzi, przebaczając im ich złe uczynki i nieposłuszeństwo oraz dając szansę odnowienia przymierza z Nim. Jednakże grzech ma taką moc nad życiem człowieka, że nie było takiej osoby, której udałoby się przed nim ustrzec:

„Jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego.”  

List do Rzymian 3:10

I CO TERAZ:

I właśnie wtedy Bóg z miłości do Ciebie i do mnie dał kolejną, tym razem doskonałą szansę na to, aby powrócić do bezpośredniej relacji z Nim, czerpać z Jego pełni i obfitości, aby uwolnić się z niewoli grzechu i choroby, aby odnaleźć Boży plan dla naszego życia oraz ABY ŻYĆ ŻYCIEM WIECZNYM !

„Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny”

Ewangelia Jana 3:16

Ponad dwa tysiące lat temu Bóg sam zapłacił najwyższą cenę za nasze życie, swego umiłowanego Syna – JEZUSA, który zamiast nas umarł za każdy grzech i stał się okupem za nasze życie. Jezus umarł zamiast Ciebie i mnie, aby uratować nam życie, wyrwać z ciemności, uwolnić z nałogów i przywrócić nas Bogu.

„On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, a Jego ranami jesteśmy uleczeni.”

Ks. Izajasza 53:5-6

Śmierć Jezusa jest początkiem wielkiego Bożego zwycięstwa, ponieważ JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!! JEST DZIŚ ŻYWY. Krew, którą przelał za nas niszczy dzieła diabła, oczyszcza nas z grzechu, choroby i przekleństwa.

Niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej jesteś, bądź pewny, że jeśli odpowiesz na tę ofiarę i otworzysz swoje serce przed Jezusem, już nigdy nie będziesz sam. Jeśli poprosisz go o przebaczenie i oddasz mu swoje życie, pojednasz się z Bogiem i będziesz zbawiony. Pójście za Jezusem jest jedyną na mapie Wszechświata drogą prowadzącą do Królestwa Bożego. Jezus powiedział:

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ewangelia Jana 14:6

Dzięki łasce, którą Bóg okazuje Ci dzięki Jezusowi, możesz na tę drogę wejść już dziś, podejmując decyzję w sercu, gdyż Bóg nie ma względu na osobę, lecz patrzy w serce. Bóg pragnie Ci przebaczyć i nie chce abyś robił dla Niego coś szczególnego, aby móc stać się dzieckiem Bożym. On chce tylko Ciebie takiego jakim jesteś teraz i Twojej miłości. Apostoł Paweł napisał:

„Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych zbawiony będziesz.”

List do Rzymian 10:9

BÓG ZAWSZE CIĘ SŁYSZY :

Pomódl się więc teraz, gdziekolwiek jesteś, szczerą, z głębi Twojego serca płynącą modlitwą, aby Bóg zmienił Twoje życie i objawił Ci swoją bezgraniczną miłość:

„Panie Jezu, wyznaję, że jestem grzesznikiem, dziękuję Ci za to, że umarłeś zamiast mnie. Proszę Cię abyś przebaczył mi wszystkie grzechy. Wierzę, że zmartwychwstałeś i przyjmuję Cię do serca jako swojego Pana i Zbawiciela oraz proszę, abyś od dziś prowadził mnie swoją drogą, Amen”

NA ZAWSZE Z JEZUSEM:

Aby nowe życie, które zacząłeś z Jezusem rozwijało się, nawiąż bezpośrednią relację z Jezusem przychodząc do Niego w modlitwach gdziekolwiek jesteś. Możesz rozmawiać z Nim jak z Ojcem. On zna Twoje serce. Czytaj codziennie Biblię począwszy od Nowego Testament, aby Go poznać. Nie pozostawaj też bez społeczności z innymi chrześcijanami, z którymi możesz uwielbiać Boga, budować swoją wiarę, słuchać świadectw i doświadczać Jego żywego działania, jak również, poznawać Jego Słowo i wspólnie się modlić.

bottom of page