top of page

Kilka   słów    o    naszej  Społeczności

Witamy na stronie Kościoła Jezusa Chrystusa w Warszawie.

Postaramy się w kilku słowach przedstawić w co wierzymy, ale by w pełni prześledzić życie i działalność naszej społeczności zapraszamy do działu "O nas", "Ewangelia w pigułce", "Świadectwa" oraz dołączenia do Facebooka. Na stronie „Nauczanie” można dowiedzieć się o chrzcie wodnym, chrzcie Duchem Świętym oraz wysłuchać różnych biblijnych nauczań. Jeśli szukasz żywego działania Boga zapraszamy na niedzielne nabożeństwo o godzinie 11:00.

Jesteśmy Kościołem, który pragnie objawiać światu Bożą miłość, której można doświadczyć w osobie Jezusa Chrystusa.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Ewangelia Jana 3:16

Uznajemy w pełni autorytet Pisma Świętego jako natchnionego Słowa Boga do ludzi. Jest ono fundamentem, na którym budujemy zwycięskie życie w Chrystusie.

Na nabożeństwach z głębi serca oddajemy chwałę Panu Jezusowi w uwielbieniu. Jesteśmy też budowani głoszonym Słowem Bożym. Bóg objawia się w mocy i darach Ducha Świętego. Dzielimy się świadectwami tego, jak wielkich rzeczy Bóg dokonuje w naszym życiu. Modlimy się o każdego, kto potrzebuje pomocy lub uzdrowienia.

Wierzymy, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie odnowić z nim osobistą relację utraconą przez grzech. Jednak nie można tego osiągnąć poprzez własne starania. Pismo Święte mówi:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków aby się nikt nie chlubił”.

List do Efezjan 2:8

Biblijną drogą do zbawienia jest przyjęcie do serca Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, ponieważ tylko On zmarł zamiast nas, aby stać się doskonałą ofiarą za grzechy człowieka.


"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”

List do Rzymian 10:9

Wierzymy również, że chrzest wodny jest świadomym aktem potwierdzającym pragnienie pójścia za Jezusem, a chrzest Duchem Świętym jest źródłem Bożej mocy do zwycięskiego życia z Chrystusem oraz objawiania Go światu.

Pragniemy, aby ta dobra nowina dotarła do każdego człowieka na świecie.

 

 

Jesteśmy częścią Kościoła Bożego

Kościół prowadzi oficjalną działalność na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 38, poz. 374)

bottom of page