top of page
Spotkajmy się

Pragniemy przedstawić wszystkie aktywności Kościoła

Grafik spotkań znajduje się w kalendarzu spotkań na dole strony oraz w zakładce HOME

Nabożeństwa niedzielne odbywają się godz. 11.00
  • Facebook Social Ikona
Dzieci w kościele
Spotkania dla dzieci i rodziców

Coś dla dzieci

Na sobotnich spotkaniach dzieci poznają i doświadczają Boga. Mówimy do nich łatwym i zrozumiałym językiem, obrazowo, czasem przez zabawę wyjaśniamy Biblię. Uczymy jak mieć bliską, osobistą więź z Jezusem, pomagamy w czytaniu i i rozumieniu Biblii. Odpowiadamy na wszystkie łatwe i trudne dziecięce pytania.

 

Dzieci również uczą się przekładać to na codzienną praktykę w swoim świecie (w domu, w szkole). Kształtują swój charakter,, uczą się rozróżniać dobro od zła, szanować rodziców oraz bronić się przed złem. Modlą się o siebie i innych, również o chorych, a Bóg potwierdza to uzdrowieniami i wysłuchuje ich głosu.

…i coś dla rodziców

W tym czasie rodzice mają możliwość spotkać się ze sobą, modlić o dzieci, o trudne wyzwania. Dzielimy się swoimi doświadczeniami zachęcając wzajemnie do budowania trwałych i szczęśliwych rodzin podążających wspólnie za Jezusem.

Zapraszamy rodziców i dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Spotkania odbywają zgodnie z grafikiem na stronie Kościoła.

Happy Family w przyrodzie

Spotkania odbywają się stacjonarnie w piątki o godz. 18.30 według kalendarza spotkań. Jesteśmy zgraną grupą młodych ludzi w różnym wieku. Zapraszamy wszystkich od 18 roku życia. Łączy nas przyjaźń i miłość do Jezusa. Dołącz!

Spotkania młodych dorosłych

PRAWDZIWA HISTORIA

Nie wiem czy kiedykolwiek myślałeś w ten sposób, ale kiedy Jezus chodził po ziemi, ponad 2000 lat temu, zanim stał się dorosłym człowiekiem, był nastolatkiem.

Dlatego wie co to są trudy i dylematy życia, wie co to odrzucenie, ponieważ wielokrotnie tego doświadczył, wie co to utrata relacji z Ojcem, ponieważ umierając na krzyżu został osamotniony i odizolowany od Niego, ponieważ wziął na siebie mój i twój grzech i za nas poszedł do piekła. Jednak Bóg wzbudził go z martwych dokonując raz na zawsze zwycięstwa nad śmiercią i dziełem diabła. Ofiara Jezusa nie jest pozbawiona sensu, to wydarzenie ma znaczenie dla ciebie. Jezus zapłacił cenę swego życia, abyś dziś mógł dostać nową szansę.


"Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. 
4. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 
5. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 
6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich… 
11. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie."

Izajasza 53:3

Studenci różnorodności
Uwielbienie i modlitwa
Każdy wtorek godz. 18:30 - 20:30

Wtorek to przede wszystkim czas uwielbienia, przebywania w Bożej chwale oraz  modlitw Kościoła zradzanych z Bożej obecności.

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają śpiewem i muzyką oddawać Bogu chwałę, pragną przebywać w Bożej obecności, przybliżać się do Boga. 

Jako Kościół funkcjonujemy w różnych darach duchowych w tym w darze uzdrawiania i uwalniania w imieniu Jezusa. Jeśli ktoś potrzebuje takiej pomocy po uwielbieniu modlimy się o uzdrowienia i inne potrzeby. Zapraszamy!

Męskie rozmowy

"Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus ...,"  

(1Kor 11:3)

Jeśli pragniesz mieć bliską relację z Chrystusem i być mężczyzną, który chodzi Bożymi drogami, słyszy Boży głos, jest świadectwem dla swojej rodziny i bliskich to te spotkania są dla ciebie. Bóg pragnie, abyś poznał swoje powołanie, prowadził zwycięskie życie, budował Jego Królestwo tutaj na ziemi.

Mężczyźni w garniturach
Piękne kobiety
Spotkania kobiet

Każda kobieta w oczach Boga jest cenna. Spotykamy się raz w miesiącu, aby to odkrywać. Jesteśmy też po to, aby być ze sobą, budować relacje i wspierać się nawzajem.

W tym sezonie zajmujemy się różnymi aspektami tematu „Godność kobiety w oczach Boga”. Serdecznie zapraszamy zarówno dwudziestolatki jaki i kobiety starsze, singielki czy też zamężne, nie ma ograniczeń. Spotkania są w soboty o godz. 11.00 według kalendarza spotkań.

Poradnictwo

Jeśli potrzebujesz indywidualnej rozmowy lub modlitwy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, aby ustalić termin spotkania. Prowadzimy poradnictwo i oferujemy wsparcie małżeństwom, rodzinom, młodzieży, osobom indywidualnym w każdej sytuacji życiowej.

Kalendarz spotkań
bottom of page