Nasze  służby  w  Kościele

Pragniemy przedstawić wszystkie aktywności Kościoła

Spotkania dziecięce

CO ROBIĄ RODZICE ?

W zależności od potrzeb, niektóre spotkania odbywają się wspólnie, a niektóre są osobne dla rodziców  i  dla dzieci.

Spotkania, na których jesteśmy razem służą temu, abyśmy uczyli się jak rozmawiać z dziećmi o Bogu oraz wspierać je w domu w zastosowaniu tego czego się nauczyły. W ten sposób Bóg staje się w rodzinach wspólną sprawą.

Spotkania dla samych rodziców służą modlitwie o dzieci  i nie tylko, poznawaniu biblijnej perspektywy na rodzinę,  rozmowom jak stawiać czoła wyzwaniom  związanym z wychowaniem.  Spotkania są bardzo budujące i zachęcające. Zapraszamy więc wszystkich razem: mama, tata i dzieci do 12 roku życia.

Po spotkaniach jest dużo czasu na zabawę i rozmowy, relacje, kawę, herbatę , przekąski. Jeśli rodzic nie może zostać z dzieckiem może oczywiście je przyprowadzić, a potem odebrać po spotkaniu.

Prowadzimy również indywidualne poradnictwo dla małżeństw i rodzin. W środy od 17.30 do 19.00 jest czas kiedy można przyjść z problemami małżeńskimi, wychowawczymi, a jeśli nie jest to dogodna pora, umawiamy się indywidualnie każdego innego dnia. Można umówić się indywidualnie, dzwonić lub wysłać maila.

Zapraszamy !!!

SŁUŻBA DLA RODZIN

Naszym celem jest, aby owocem tej służby były trwałe rodziny, w których Bóg jest wspólną sprawą.  Pragniemy, aby nowe pokolenie dzieci i młodzieży miało bliską relację z Jezusem, trzymali się Go do końca życia i  by umieli zwyciężać i wnosić Boga w życie innych. Chcemy pomóc rodzicom te cele osiągnąć. Temu właśnie służą 

SOBOTNIE SPOTKANIA DZIECIĘCE

Jest to tak naprawdę służba wśród dzieci i rodziców, ponieważ dla każdego jest coś przygotowane.  Spotkania odbywają się w co drugą sobotę o godz. 11.00 według informacji na stronie w rubryce WYDARZENIA oraz HOME

CO ROBIĄ DZIECI ?

Dzieci poznają Boga na swoim poziomie. Mówimy do nich łatwym i zrozumiałym językiem, obrazowo, czasem przez zabawę wyjaśniamy Biblię i Boga.

Dzieci również uczą się przekładać Słowo Boże na codzienną praktykę w swoim świecie (w domu, w szkole). Kształtują swój charakter, uczą się rozróżniać dobro od zła, szanować rodziców oraz bronić się przed prawdziwymi zagrożeniami, które niesie ze sobą świat.

Angażujemy dzieci w służenie Bogu, ucząc je uwielbiać Boga śpiewem i grą na instrumentach, modlić się o siebie i innych, modlić się o chorych, a Bóg potwierdza to uzdrowieniami i wysłuchuje ich głosu. Uczymy jak mieć bliską, osobistą więź z Bogiem, pomagamy w czytaniu i rozumieniu Biblii oraz tego co słyszą na nabożeństwach. Odpowiadamy na wszystkie łatwe i trudne dziecięce pytania.

Spotkania młodzieżowe

PRAWDZIWA HISTORIA

Nie wiem czy kiedykolwiek myślałeś w ten sposób, ale kiedy Jezus chodził po ziemi, ponad 2000 lat temu, zanim stał się dorosłym człowiekiem, był nastolatkiem.

Dlatego wie co to są trudy i dylematy życia, wie co to odrzucenie, ponieważ wielokrotnie tego doświadczył, wie co to utrata relacji z Ojcem, ponieważ umierając na krzyżu został osamotniony i odizolowany od Niego, ponieważ wziął na siebie mój i twój grzech i za nas poszedł do piekła. Jednak Bóg wzbudził go z martwych dokonując raz na zawsze zwycięstwa nad śmiercią i dziełem diabła. Ofiara Jezusa nie jest pozbawiona sensu, to wydarzenie ma znaczenie dla ciebie. Jezus zapłacił cenę swego życia abyś dziś mógł dostać nową szansę.

 

Izajasza 53:3

Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. 
4 Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 
5 Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 
6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich… 
11 Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.

On biorąc na siebie winę i karę za nasze występki został ukarany przez Ojca, po to abyś ty mógł być usprawiedliwiony, abyś mógł powrócić do niczym niezakłóconej relacji z Bogiem i mieć pewność zbawienia. Jezus przeszedł przez piekło, został osamotniony i odizolowany od Ojca abyś Ty nie był już nigdy sam. Biblia mówi o Nim:

„Dlatego musiał upodobnić się do braci swoich, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem… dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem co wycierpiał poddany próbie może przyjść z pomocą tym, którzy podlegają śmierci”.List do Hebrajczyków 2:17

Jezus żyje i zależy mu na Twoim życiu zaufaj Mu.

Uwielbienie i modlitwa
Każdy wtorek godz. 18:30 - 20:30

Wtorek to przede wszystkim czas uwielbienia, przebywania w Bożej chwale oraz  modlitw Kościoła zradzanych z Bożej obecności.

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają śpiewem i muzyką oddawać Bogu chwałę, pragną przebywać w Bożej obecności, przybliżać się do Boga, poznawać Go oraz wzrastać w duchowej walce.

Męskie rozmowy

Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus ...,   (1Kor 11:3)

Jeśli pragniesz mieć bliską relację z Chrystusem i być mężczyzną, który chodzi Bożymi drogami, słyszy Boży głos, jest świadectwem dla swojej rodziny i bliskich to te spotkania są dla ciebie. Bóg pragnie, abyś poznał swoje powołanie, prowadził zwycięskie życie, budował Jego Królestwo tutaj na ziemi.

Pomoc duszpasterska

Każda środa godz. 17:30-19:00

Jeśli potrzebujesz indywidualnej rozmowy, modlitwy

zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

Kościół Jezusa Chrystusa 
w
Warszawie

Tel. +48 572 566 690

kjch.com.pl@gmail.com

Plac Żelaznej Bramy 10

(Pałac Lubomirskich)

Warszawa

  • White Facebook Icon
  • YouTube

©2019 Kościół Jezusa Chrystusa w Warszawie